ویجت آب و هوا اندروید که قدرتمندترین ویجت در زمینه آب و هوا می باشد که نسخه دوم خود را با عنوان Premium Widgets & Weather v2.0 ارائه کرده است که نیاز به هیچ توضیح اضافه ندارد.این ویجت نسخه پریمیوم می باشد که بصورت رایگان مانند همیشه به همراه 10 تم اضافه آماده دانلود می باشد.
ویجت آب و هوا نسخه دوم پریمیوم Premium Widgets & Weather